Alacak Sigortası Nedir?

Salı , 10 - 2016

Alacak Sigortası Nedir?
ALACAK SİGORTASI NEDİR?

Günümüz de şirketlerin en büyük sorunu vadesinde ödenmemiş alacaklardır. Tahsil edilemeyen alacaklar, şirketin gelirini direkt olarak etkilediği gibi, yeni yatırımların, sağlıklı bir planlama yapmanın, istihdamı arttırmanın önüne geçmektedir. Yine, tahsil edilemeyen alacaklar ödeme düzenini  ve mali yapıyı bozduğu için şirketleri zor duruma düşürmekte ve hatta iflasa kadar götürebilmektedir.

Alacak sigortası bu sorunun çözümü niteliğindedir. Ticari faaliyetinizden doğan ve faturalandırılmış alacaklarınızı güvence altına alan bu sigorta türü aynı zamanda mevcut ve yeni müşterilerinizi analiz etme ve gecikmiş alacaklarınız için tahsilat hizmetlerini de beraberinde sunmaktadır.

Poliçenin oluşturulmasından itibaren sigorta şirketi, limit talep edilmiş müşterileri inceleyerek, bu şirketlerin mali yapıları hakkında kapsamlı bir rapor hazırlamaktadır. Bu raporun sonucunda bir müşteri için talep edilen limiti onaylayabilir, kısmi onaylayabilir ya da reddedebilir. Sigorta şirketi Reddettiği ya da kısmi onayladığı müşteriler için sigortalıya red ya da kısmi onayın sebebini bildirir. Bu şekilde tarafınıza müşteri ve piyasa analizi hizmeti verilir.

Poliçe oluşturulduktan ve limitler tanımlandıktan sonra limit dahilinde ki bir müşteri temerrüte düştüğünde sigorta şirketine bildirimde bulunulması gerekmektedir. Bu bildirimin ardından sigorta şirketi tahsilat için gerekli önlemleri almakta ve tüm tahsilat yollarını denemektedir. Belirlenmiş süre içinde tahsilat yapılmaması durumunda hasar ödemesi adımına geçilmektedir.

Hasar ödeme adımında artık alacaklı olduğunuz şirketten belirlenmiş süre için de tahsilat gerçekleşmemiş demektir. Bu adımda sigorta şirketi hasara katılım oranında alacağınızı karşılar ve zararınızı önler. Daha sonra tahsilat için çalışmalara devam eder ve eğer borcun tamamı tahsil edilir ise hasara katılım oranından doğan farkı da tarafınıza öder.

Alacak sigortası günümüz de şirketlerin en birinci ihtiyacı olarak gözümüze çarpmaktadır. Özellikle son dönemde ki siyasal gelişmelerin ekonomik yansımalarının günümüzde daha çok karşımıza çıktığı düşünülürse bu konuda ki talebin artacağı yargısına varmamız hiçte yanlış olmayacaktır. Alacak sigortası, Şirketlerin kuruluş amacı olan kar elde etmenin ve büyümenin garantisi olarak gelişimini hızlandıracaktır.
 
HOŞGELDİNİZ!Üyelik Bilgilerimi Hatırlamıyorum.
En Uygun Sigorta Teklifi İçin Arayın
0850 420 07 07