Süpersigortam.com Site Kullanıcı Sözleşmesi
 
Bu siteyi ziyaret eden veya bu sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Süpersigortam.com internet sitesini kullanmakla veya www.supersigortam.com tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu “Kullanım Sözleşmesi”nde yer alan hüküm ve şartların tamamıyla bu metnin ayrılmaz bir parçası olan “Gizlilik Politikası” hükümleri ve bu sitedeki diğer talimatlarla bağlı olmayı taahhüt etmektesiniz. Burada yer alan şartları kabul etmemeniz halinde bu internet sitesine erişmeyebilir veya kullanmayabilirsiniz. Buradaki şartları kabul etmemeniz halinde kullanıma başladıysanız kullanımınızı derhal durdurmalısınız.
Bozyel Sigorta Aracılık Hizmetleri LTD. ŞTİ. (www.supersigortam.com), işbu “Kullanım Sözleşmesi”, “Gizlilik Politikası” ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Süpersigortam.com değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Süpersigortam.com hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.
 
1. Süpersigortam.com
Süpersigortam.com , sigorta veya reasürans sözleşmesi yaptırmak isteyenleri temsil eden, bu sözleşmelerin yaptırılacağı şirketlerin seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranarak teminat almak isteyen kişilerin hak ve menfaatlerini gözeten, sigorta sözleşmesi yapmak isteyenlerle sigorta şirketlerini bir araya getiren ve sigorta sözleşmelerinde aracılık eden sigorta ve reasürans brokerliği kuruluştur. Süpersigortam.com, sigorta sözleşmesinin akdinden önceki hazırlık çalışmalarını yapmakta ve gerektiğinde bu anlaşmaların uygulanmasında veya tazminatın ödenmesinde yardımcı olmaktadır.
Şirketimiz faaliyetlerini T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca verilen ruhsat altında ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmektedir.
 
2. Hizmetten Yararlanabilecekler
Medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişiler Süpersigortam.com’un sunduğu hizmetlerden yararlanabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayanlar, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler. Poliçe yaptırmanız için gerçek ad veya unvanınızı, adresinizi, telefon numaranızı ve geçerli kredi kartı bilgilerinizi sisteme girmeniz gerekmektedir. Kendi adınıza ve başkaları yararına da sigorta talebinde bulunmanız mümkündür.
 
3.  Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın Süpersigortam.com web sitesine ve/veya www.supersigortam.com mobil sitesine giriş yapmasıyla, Üye’nin, www.supersigortam.com web sitesinde ve/veya www.supersigortam.com mobil sitesinde aşağıdaki sayfalardaki ve Üye Ol adımındaki işlemlerin devam etmesini sağlayan butona tıklaması ile kurulacak olup, işbu Sözleşmenin kurulması ile eşzamanlı olarak Kullanıcı/Üye Süpersigortam.com’u sigorta şirketleri nezdinde kendi adına hareket etmek üzere yetkili sigorta brokeri olarak yetkilendirmiş olacaktır. İşbu Sözleşme www.supersigortam.com’un  vereceği sigorta brokerlik hizmetine ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerine dair hükümleri de düzenlemektedir.
     
 
4. Süpersigortam.com’un Sorumlulukları
Süpersigortam.com sorumluluğu, sitede belirtilen, vermeyi kabul ettiği, sigorta sözleşmesinin yapılmasına yönelik hizmetlerin sağlanması ve gerektiğinde hasar bedellerinin ödenmesine yardımcı olunmasıyla sınırlıdır. Sigorta poliçesinden doğan hak ve sorumluluklar söz konusu sözleşmenin taraflarına ait olup, bunların ifasında Süpersigortam.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. 
Poliçe şartlarında, fiyatlarda yapılacak değişiklikler, hasar ödemeleri ve poliçenin uygulanmasına ilişkin her türlü konu Sigorta Şirketlerinin tâbii olduğu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde ilgili Sigorta Şirketinin uhdesinde ve sorumluluğundadır. 
Süpersigortam.com , Kullanıcı/Üye tarafından Süpersigortam.com’a iletilen veya Site veya Mobil Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
Süpersigortam.com, girilen bilgilerin güvenliği açısından Let’s Encypt Authority X3 sertifikası ile korunmaktadır. Bu nedenle verilen bilgiler internetteki diğer kişiler tarafından görülemez. 
Süpersigortam.com www.supersigortam.com sitesi  üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu bilgilere ancak Kullanıcı/Üyenin talep ettiği hizmeti yerine getirmek amacıyla ve hizmetin gerektirdiği ölçüde Süpersigortam.com personeli ve sigorta şirketlerinin personeli tarafından ulaşılabilmektedir. 
Kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, T.C Kimlik Numarası, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.
Süpersigortam.com, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Süpersigortam.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir. 
Süpersigortam.com gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.supersigortam.com sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, www.supersigortam.com herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
Süpersigortam.com, kullanıcılara / üyelere ve kullanıcıların / üyelerin www.supersigortam.com sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
Süpersigortam.com hizmet alınmış olması Süpersigortam.com’un , sigorta şirketinin veya sigorta ettirenin/sigortalının ediminin garanti edildiği anlamına gelmez. Bu nedenle sigorta poliçesindeki borçlardan dolayı Süpersigortam.com’un hiç bir sorumluluğu yoktur. Sigorta teminatı ancak sigorta şirketleri tarafından verilmektedir. Süpersigortam.com, sigorta teminatı vermemekte sadece sigorta şirketleri ile sigorta ettiren/sigortalı arasında anlaşma yapılmasına aracılık yapmaktadır.
Poliçe prim tahsilat sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Süpersigortam.com sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.supersigortam.com ara yüzü üzerinden sigorta şirketi, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. 
Poliçe şartları, teminatlar, prim oran ve miktarları ile ilgili olarak sitemizde yer alan tüm bilgiler sigorta şirketlerinden alınmış bilgilerdir. Sigorta şirketlerinin bu şartları değiştirmeleri halinde Süpersigortam.com’dan bu konuda bir talepte bulunulamaz. Süpersigortam.com, sigorta şirketlerinin bu sitede yer alan şartlarla poliçe temin edeceğini de garanti etmez. Geçerli poliçe şartları düzenlenecek poliçede yer alan şartlar olacaktır.
Süpersigortam.com’un, www.supersigortam.com internet sitesini, ve/veya 0850.420 07 07 numaralı Sigorta Çağrı Merkezi Hattı üzerinden hizmet alan kullanıcıları / üyeleri, hizmet alırken ve/veya üyelik kaydı yaparken belirttikleri veya üye girişi yaparak daha sonra kendi güncelledikleri sabit ve mobil telefon hatları, sabit adresleri, e-posta adresi ve diğer iletişim bilgileri üzerinden, işlem esnasında onay vermiş olmaları şartına bağlı olarak mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi için arama ve benzeri yöntemlerle duyuru, kampanya, özel indirim ve diğer pazarlama amaçları ile kullanıcıya ileti gönderme hakkı bulunmaktadır. Bu iletiler satın almış olduğunuz ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, ilgileneceğinizi düşündüğümüz diğer ürünler, 3. kurumlarla yürüttüğümüz iş birlikleri doğrultusunda oluşmuş reklamlarını ve benzeri bilgileri içerebilir.
Kullanıcı/üyeye gönderilecek bütün gönderilerin içeriği ve kayıt bilgileri (gönderim zamanı, gönderim ortamı, gönderi adresi/numarası) Süpersigortam.com tarafından, gerektiğinde ve/veya talep edildiğinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına sunulmak üzere saklanacaktır.
Kullanıcı web sitesi ve/veya telefonda, Süpersigortam.com’un  kendisine pazarlama amaçlı iletişim yapması için verdiği onaydan vazgeçmesi durumunda; info@supersigortam.net’e gönderilen e-postalarda bulunan “Süpersigortam.com bültenlerini almak istemiyorsanız tıklayın.” linkine tıklayarak ya da 0850.420 07 07  numaralı Sigorta Çağrı Merkezi Hattımızı arayarak e-posta gönderim listesinden kolayca çıkabilir, yine 0850.420 07 07 numaralı Sigorta Çağrı Merkezi Hattımızı arayarak, zaman zaman hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek amacı ile gönderdiğimiz SMS’leri almak ve telefonla aranmak istemediklerini belirtebilirler. Üye girişi yapan kişiler, üyelik bilgileri sayfasından bu güncellemeleri kendileri de yapabilirler. Her kullanıcı/üye dilediği zaman iletişim bilgilerini yukarıdaki yöntemlerle ileti almak istiyorum statüsüne geri getirebilir. Kullanıcı/ üye bilgileri Süpersigortam.com ihtiyaçlar ve/veya teknik gereksinimler dolayısı ile ilerideki herhangi bir zamanda belirleyeceği tarihe kadar saklanacaktır. 
 
5. Kullanıcının Sorumlulukları
Kullanıcı/Üye, Süpersigortam.com’un web ve mobil siteleri üzerinden gerçekleştireceği her türlü kampanya ve çekilişe katılması durumunda, gerekli bilgilerinin ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
6. Fikri Mülkiyet Hakları
 
Her Hakkı Saklıdır ©
İşbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Süpersigortam.com veya belirtilen ilgilisine aittir ve ulusal ile uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu web sitenin ve mobil sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiç bir hak vermez. Kullanıcı/Üye Süpersigortam.com sitelerini ziyaret etmek veya kullanmakla anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil herhangi bir şekilde kullanılması için Süpersigortam.com’un önceden yazılı izni ve onayı gerekir. Bu sebeple işbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan bilgiler Süpersigortam.com’un yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Sitelerin bütünü veya bir kısmı diğer bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
Süpersigortam.com’un yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi de yasaktır.
 
7. Sigorta Teminatının Başlaması
Sigorta teminatı, sigorta poliçesinin mutabık kalınan koşullarda ilgili sigorta şirketi tarafından düzenlenmesi, peşin yatırılması kararlaştırılan prim miktarının ödenmesi ile başlar ve poliçe özel ve genel şartlarındaki koşullarla geçerli olur. Poliçe düzenlenmeden önce sigorta şirketi tarafından “couvert” (kuver) verilebilir.
 
8. Diğer
Size verilen hesap adı/numarası ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu nedenle söz konusu hesap adınızı/numaranızı ve şifrenizi güvenli bir şekilde saklayınız, üçüncü kişilerle hiçbir şekilde paylaşmayınız. Gerektiğinde hesap adı/numarası ve şifrenizin değiştirilmesini Süpersigortam.com’dan isteyiniz.
Web sitemiz ve mobil sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermek, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. Süpersigortam.com, bu tür davranışlara engel olmak için sitelere girişi yasaklamak, şikayette bulunmak v.b. gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.
Süpersigortam.com, talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.
Web / mobil sitemize veya web / mobil sitemizden kurulan “link”ler diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara herhangi bir konuda yetki verdiğimiz ya da bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan direkt verilmeyen hiç bir taahhüt Süpersigortam.com için bağlayıcı değildir.
Süpersigortam.com, bu web sitesinde ve mobil sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu web sitesinde ve mobil sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde sayılmayacaktır ve bağlayıcı değildir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi, mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
Bu internet sitesinde ve mobil sitede yer alan her türlü bilgi ve belge Süpersigortam.com tarafından sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi, manevi zararlar ve masraflardan, üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Süpersigortam.com sorumlu tutulamaz.
Bu internet sitesinin ve Süpersigortam.com mobil sitesi kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti, nakilde gecikme, bilgisayar virüsü, hat veya sistem arızası ya da mücbir sebepler sonucu doğrudan veya dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil, bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan Süpersigortam.com ve/veya çalışanları bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olamazlar. Bu bilgiler doğrultusunda Süpersigortam.com bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekilde sorumlu değildir.
Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Süpersigortam.com, dilediği zaman sitelerinin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir ya da haber vermeksizin sitelerdeki bazı özelliklere ve bilgilere veya sitelerinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir.
Süpersigortam.com, sitelerinin virüs koruması önlemlerini almış olmakla birlikte bu konuda bir garanti vermemektedir. Kullanıcının virüslerden korunma konusunda gerekli önlemleri alması tavsiye edilir.
Süpersigortam.com web sitesini ve mobil sitesini kullanarak sunulan içeriği ve çeşitli hizmetleri kullanan ziyaretçi ve üyeler yalnızca hukuka uygun, şahsi veya kurumsal amaçlarla site üzerinden işlem yapabilirler. Kullanıcıların Süpersigortam.com ’da yaptığı işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı Süpersigortam.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını, yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, Süpersigortam.com ’a açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin Süpersigortam.com ’a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Süpersigortam.com ’ın münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşteri bilgileri, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Süpersigortam.com ’un tüm iletişim kanallarından alacağınız hizmetler nedeniyle bir ihtilaf olması durumunda Türk hukuku uygulanacak ve Adana (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
 
BOZYEL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.  (SÜPERSİGORTAM.COM)
 
Adres: Turhan Cemal Beriker Bulvarı Yeşil Oba Toptan Sebze Hali Karşısı no: 510/C   SEYHAN/ADANA
Telefon: 0850.420 07 07
E-posta: info@supersigortam.net
Çalışma Saatleri: Haftanın 7 Günü, 24 Saat 
 
Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için;
0850.420 07 07 numaralı Sigorta Çağrı Merkezi Hattımızı arayarak veya info@supersigortam.net  adresine e-posta göndererek günün her saati bize ulaşabilirsiniz.
 
Trafik Sigortası – Kasko – Özel Sağlık Sigortası
 
 
HOŞGELDİNİZ!Üyelik Bilgilerimi Hatırlamıyorum.
En Uygun Sigorta Teklifi İçin Arayın
0850 420 07 07