Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Merak Edilen Her Şey.
            TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?
 
SGK nız var ancak özel hastanelerde fark mı ödüyorsunuz? Yüksek prim ödemek istemiyor musunuz? O halde Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tam size göre. Bu Sağlık poliçesi ile Sağlık Sigortasının neredeyse 3 te 1i fiyatına bu poliçe işlemini yaptırabilirsiniz.
Bugüne kadar özel sağlık sigortası olanlar tedavi giderlerini ya sigorta şirketine ya da SGK’ya fatura edebiliyorlardı. Özel hastaneler de sağlık harcamalarının tamamını özel sigortalardan alıyorlardı. Bu getirilen yeni düzenleme ile SGK tarafından kapsama alınmayan bazı harcamalar destekleyici sağlık sigortası(tamamlayıcı sağlık sigortası) ile kapsama alınabilmektedir. Ancak Tamamlayıcı sağlık sigortasında, hasta katılım payları sigorta kapsamı dışında tutulmuştur.
 
 
             NEDEN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI YAPTIRMALIYIM?
 
  • Özel hastane kullanım alışkanlığının giderek yaygınlaşması, bununla birlikte hastaların ödemesi gereken fark ücretlerinin de artması,
  • Gelir seviyesindeki artışın hastanelere ödenecek fark tutarları ile aynı seviyede olmamasından dolayı hasta tarafından bu tutarların ödenmesinde büyük güçlük çekilmesi,
  • Hastaların ödeyecekleri fark tutarlarını düşürmek için gerekli olan tedavi dışında, daha basit ve ucuz bir tedaviyi tercih ediyor olması ya da tedaviden tamamen vazgeçmesi,
  • Hastane, hasta ve doktorun fiyata endeksli bir modele kayması.
 
                   TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASININ KAPSAMINA GİRMEYEN HİZMETLER NELER?
  • SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller (güzelleşmek amaçlı sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmeti olarak ruhsatlandırılmayan işler vb.),
  • Özel hastanelere ödenen ilave ücret tutarları,
  • İster özel, ister kamu, tüm hastanelerde özel oda, otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlardır.
 
                   TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTALARI NELERİ KAPSAR?
Bu poliçe ile Yatarak Tedavi ( ameliyat ve günübirlik tedaviler), Suni Uzuv,Tıbbi Malzeme ile Evde Bakım ve Ambulans teminatlarından faydalanabilirsiniz. Üstelik anlaşma harici kurumlarda da ek limit imkânı bulunur.
Tüm buy tedavilere ilave olarak Ayakta Tedavi ve 12 ay bekleme süresi olması kaydıyla Doğum teminatlarını da poliçenize ekletebilirsiniz.
 
                   BU SİGORTA DA NE TÜR TEMİNATLAR VAR?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının iki tür teminatı bulunmaktadır. Bunlar Yatarak ya da Yatarak + Ayakta.
Tamamlayıcı sigortada ister yatarak ister yatarak ve ayakta iki türlü teminat alabilirsiniz. Yatarak teminatta sigortalının başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklarına ilişkin, tıbben gerekli olması ve doktorun bu nedeni ayrıntılı olarak raporunda belirtmesi şartıyla; dâhili veya cerrahi yatışları, sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık durum giderleri, küçük müdahaleleri karşılanır.
Yatarak artı ayakta tedavi teminatında ise tıbbı müdahalelerin yanı sıra doktor muayenesi, tahlil, radyoloji, fizik tedavi rehabilitasyon gibi tedaviler de karşılanır. Yılda 6 adet muayene teminatı kullanılabilir. Her muayene için de ayrı ayrı tanıt işlemleri, yani 6 kez de tanı işlemleri kullanılabilir. Ayrıca teminat kapsamına girmek için belli bir süre beklemeniz gerekmez. Tamamlayıcı sigorta alır almaz hastanelerden faydalanabilirsiniz.
Açıkçası normal şartlarda yılda 6 kereden fazla hastaneye gitmiyorsanız ara sıra doktor yolu tutuyorsanız, bu sigorta oldukça avantajlı. Üstelik yatarak tedavide de limit ve tedavi sınırı yok. Aşağıdaki tabloda yaş gruplarına göre sigorta ücretlerini inceleyebilirsiniz. Tabloda İstanbul ve İstanbul dışında yaşayanlar ile onlara bağımlı yani bakmakla yükümlü oldukları hastaların ödemelerini ayrı ayrı görebilirsiniz.

 
HOŞGELDİNİZ!Üyelik Bilgilerimi Hatırlamıyorum.
En Uygun Sigorta Teklifi İçin Arayın
0850 420 07 07