TEHLİKELİ HASTALIKLAR SİGORTASI

Özel sağlık sigortalarından farklı olarak, tehlikeli hastalıklar(kritik hastalıklar) sigortası; aşağıda belirtilen riskli hastalıkların gerçekleşmesi durumunda sigortalıya maddi destek güvencesi veren, bir er yıllık düzenlenen sigortalardır
Poliçe tarihinden önce mevcut olmayan bir kritik hastalık teşhisi konulan sigortalıya, poliçe de tercih edilen teminat limiti tutarında nakdi tazminat ödenecektir.

Sigorta Kapsamına Dahil Edilen Hastalıklar Nelerdir?

 • KANSER

 • BÖBREK YETMEZLİĞİ

 • ORGAN NAKLİ

 • KÖRLÜK

 • MULTİPLE SCLEROSİS

 • PARKİNSON

 • ALZHEİMER

 • YANIK(3.DERECE)

 • İŞİTME KAYBI

 • MOTOR NÖRON HASTALIĞI

 • KALP KRİZİ

 • İNMETehlikeli hastalıklar sigortası için 90 günlük bekleme süresi uygulanır. Poliçe başlangıç tarihinden önce oluşmadığının belirlenmesi ve bekleme sürecinin sonlanması durumunda tanısı konulan hastalık için sigortacı tarafından poliçe de onaylanan teminat limiti oranında nakti para ödemesi yapılır.

Önemli: Tehlikeli hastalıklar sigortasında tazminat ödemesi sağlık kurumuna değil sigortalının kendisine yapılır. Bu sigorta ile sigortalının en çok ihtiyacı olan dönemde kendisini maddi yönden çok daha güçlü hissetmesi hedeflenmektedir.

Tehlikeli hastalıklar sigortasının fiyatı; tercih edilen teminata bağlı olarak 150 tl ile 500 tl arasında değişmektedir.

Not: Poliçe dönemi içerisinde kritik hastalıklarla ilgili yalnızca bir kez tazminat talebinde bulunulabilir. Sigortalının aynı dönem içerisinde birden fazla kritik hastalık teşhisi konulması durumunda birden fazla tazminat ödemesi yapılamamaktadır.

Aşağıdaki durumlarda tazminat ödemesi yapılmamaktadır;
 

 1. Hastalıkla alakalı semptomların poliçe başlangıç tarihi öncesinde sigortalıda mevcut olmasının tespiti durumunda,

 2. Sigortalının, hastalık teşhisi tarihini izleyen ilk 30 günlük sürede hayatta kalmaması durumunda

 3. Hastalıkla alakalı semptomların, sigorta başlangıç tarihini izleyen ilk 90 gün içerisinde ortaya çıkması durumunda
   

Teminattan Yararlanabilmek İçin Coğrafi Sınırlama Var mı?

Teminatlar tüm dünyada geçerlidir. Hastalık teşhisinin Türkiye dışında bir ülkede konulması durumunda ilgili tarihte tedavinin yapıldığı ülkede bulunduğunuzu belgelemeniz ve tazminat ödemesi için tedarik edilmesi gereken belgeleri şirketinize iletmeniz durumunda tazminat ödemesi alabilirsiniz.

HOŞGELDİNİZ!Üyelik Bilgilerimi Hatırlamıyorum.
En Uygun Sigorta Teklifi İçin Arayın
0850 420 07 07