Tehlikeli Maddeler Atık Zorunluluk Sigortası

Tehlikeli Maddeler Atık Zorunluluk Sigortası 

Atık su deşarjı, emisyon, atıklar, gürültü ve çevre gibi konularda alınması gerekli izin ve lisansların tek bir yerde toplandığı yönetmenlik 2014 yılında yürürlüğe girdi. Bu yönetmelikte istenen özel belgeler arasında da bu atıkların neden olacağı zararlara karşı 3. şahıslara ödenecek olan tazminatları teminat altına alan bir sigorta olarak zorunlu sigortalardan bir tanesi.
 Kimler yaptırmak zorundadır? Tehlikeli Maddeler Atık Zorunluluk Sigortasını, tehlikeli atıklar, parlayıcı, yakıcı ve yanıcı maddeler üreten, nakleden, depolayan ya da satan şirketler yaptırmak durumundadır.
Tehlikeli Maddeler Atık Zorunluluk Sigortası kapsamında da meslek faaliyetleri sebebi ile bu maddelerle doğduran doğruya sebep olduğu olaylar neticesinde kusur olsun ya da olmasın 3. kişilere verilecek maddi ya da bedeni zararları karşılayan sorumlulukları poliçede yazılı olan sınırlar doğrultusunda temin eder.
Tehlikeli Maddeler Atık Zorunluluk Sigortası, tehlikeli maddelerle ilgili iş yapan tüzel ya da gerçek kişilerin faaliyetleri nedeniyle oluşacak kaza neticesinde zararlarının tamamını poliçede yazılı olan meblağ orantısında temin edip, tarafların zararlarını karşılaşmak için yapılmaktadır.
 
HOŞGELDİNİZ!Üyelik Bilgilerimi Hatırlamıyorum.
En Uygun Sigorta Teklifi İçin Arayın
0850 420 07 07