Trafik Poliçesi Teminat Türleri Nelerdir?
TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİ KAPSAMINDA YER ALAN TEMİNAT TÜRLERİ NELER?
 
Trafik Sigortasının amacı olası bir kaza durumunda karşı tarafın hasarını karşılamak üzere oluşturulan bir poliçedir. Olası bir kaza durumunda çarptığınız aracın hasarını karşılar ve sizleri hasarın bedelinden kurtararak sizler adına ödeme gerçekleştirir.
 
Trafik Sigortası poliçesi kapsamında bir yayaya çarpmanız durumunda karşı tarafın sakat kalması veya ölmesi durumunda poliçeniz 3. şahsa bir ödeme gerçekleştirir. Yani poliçeniz 3. şahısları teminat altına almış olur.
 
Poliçe kapsamsında sizinle beraber yakınınız (1. derece de dâhil),arkadaşınız, eşiniz yada çocuğunuz da kaza sırasında hasar (suni uzuv da dahil) yada ölmesi durumunda trafik sigortanız karşılama gerçekleştirir.
 
TEMİNAT TÜRLERİ.
 Karayolları trafik kanununa göre karayolu dayılan alanlar ve diğer alanlardan genel trafiğe açık yerler ile karayoluyla trafik bağlantısı olan her yerde poliçeniz aktif haldedir.
 
Trafik sigortası poliçesi coğrafi sınır olarak Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.
 
TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİNİN TEMİNAT TÜRLERİ.
 
MADDİ ZARARLAR TEMİNATI: Kaza tarihi itibari ile bu genel şartlarda araçlarda meydana gelen değer kaybı da dâhil olmak üzere doğrudan malları üzerinde ki azalmadır.
 
Poliçe sahibine kayıtlı olan aracın kazalarında yaşanan değer kaybı, talep edilmesi halinde ilgili branşta ruhsat sahibinin sigorta eksperleri tarafından tespit edilir. Değer kaybının tespiti bu genel şart ekibinde yer alan esaslara göre yapılır.
 
SAĞLIK GİDERLERİ TEMİNATI: Üçüncü şahsın yaşanılan kaza sonucunda bedenen eski haline dönmesi için protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerini içeren bir teminattır. Kaza nedeniyle mağdur olan kişinin tedavisine başlanmasından itibaren hasar alan kişini sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı giderleri, tedaviyle ilgili diğer giderler poliçe kapsamında yer alır.
Sağlık giderleri teminatı Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumluluğunda olup ilgili teminat dolayısıyla sigorta şirketinin ve Güvence Hesabının sorumluluğu 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98 inci maddesi hükmü gereğince sona ermiştir.
 
SÜREKLİ SAKATLIK TEMİNATI : Kaza mağduru kişinin ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminattır. Kaza nedeniyle oluşan hasarın tedavisinin tamamlanması sonrasında yetkili olan bir hastaneden alınacak özürlü sağlık raporu ile sürekli sakatlık oranın belirlenmesinden sonra ortaya çıkan bakıcı giderleri bu teminat limitleri ile sınırlı olmak şartıyla sürekli sakatlık teminatı kapsamında yer alır.
Sigortacı söz konusu rapor hakkında ilgili mevzuat uyarınca itiraz usulüne başvurulduğunda mağdurun itiraz üzerine yaptığı belgelenmiş olan harcamaları bu teminat kapsamında karşılamakla yükümlüdür.
 
ÖLÜM TEMİNATI ( Destekten yoksun kalma): Üçüncü kişinin ölmesi sonucunda desteğinden yoksun kalan kişilerin destek zararını karşılamak üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek teminata denir. Söz konusu tazminat miktarının tespitinden ölen kişi esas alınır.

Sizler de olası durumlara karşı kendinizi ve 3. şahısları güvence altına alırken en uygun fiyatları almak için 0850 420 0707 irtibat numarası üzerinden bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz yada sistem üzerinden teklif bırakablirsiniz.  
HOŞGELDİNİZ!Üyelik Bilgilerimi Hatırlamıyorum.
En Uygun Sigorta Teklifi İçin Arayın
0850 420 07 07